woensdag, december 12, 2007

 

Geurnormen gemeente Mill en Sint Hubert


De gemeenteraad van Mill en Sint-Hubert beslist morgenavond over de geurnormen voor landbouwontwikkelingsgebied (log) Graspeel.

In het gebied, tussen Langenboom en Zeeland, worden intensieve veehouderijen geconcentreerd. Langenboom maakt zich zorgen over de komst van het log, zeker nu morgen een besluit valt over de geuroverlast. In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen 'stedelijke kern' Mill en 'landelijke kern' Langenboom en zou het in Langenboom simpel gezegd meer mogen stinken dan in Mill. Dat de Langenbomenaren dat niet zomaar laten gebeuren, laten ze blijken door protestborden die in het dorp hangen.
Politiek laat 'stankenquĂȘte' links liggen

Omdat voor het einde van dit jaar de vijf Land van Cuijkse gemeenten de nieuwe geurverordening moeten vaststellen, was de Milieuvereniging Land van Cuijk (MLvC) benieuwd hoe bekend de in totaal 32 raadsfracties met het onderwerp zijn. De MLvC stuurde daarom alle fracties een vragenlijst.
Zeven namen de moeite om de vijf vragen te beantwoorden. Dat waren SP uit Boxmeer, PvdA en GroenLinks uit Cuijk, VVD uit Grave, PvdA en Vier Kernen Partij (VKP) uit Mill en Sint-Hubert en WVI uit Sint Anthonis."Een teleurstellend aantal", vindt Wim Verbruggen van de MLvC. "Of de partijen vinden het onderwerp te onbelangrijk of misschien wel te moeilijk, of de organisatie is zodanig dat de enquĂȘteformulieren ergens zijn blijven liggen." MLvC vindt het onderwerp, dat alles te maken heeft met meer of minder stankoverlast in de nabije toekomst, belangrijk genoeg om de mening van de verschillende politieke partijen daarover te peilen. De Wet Geurhinder en Veehouderijen die per 1 januari van dit jaar van kracht is geworden, geeft de gemeenteraden de kans om zich te beraden over de nieuwe normen die elke gemeente afzonderlijk voor zichzelf kan vaststellen. Wat de nieuwe normeringen zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan is een ingewikkeld en technisch verhaal.
Het komt er in elk geval op neer dat het aan de wensen en de beslissingen van de verschillende raden ligt of de stankoverlast van veebedrijven op burgerwoningen toe- of af- zal nemen.Ondanks het tegenvallende aantal reacties waren er voor Verbruggen wel enkele opvallende antwoorden bij. "Opvallend was dat bijna geen enkele partij wist dat het aantal geurgehinderden in het reconstructieplan Peel en Maas ongeveer 21 procent bedraagt. 2 tot 3 procent zit zelfs elke dag letterlijk in de stank. En iedereen vindt dat de doelen van de Reconstructie (de herinrichting van het platteland red.) de uitgangspunten moeten zijn bij het vaststellen van de nieuwe geurverordening." Enkele gemeenten staan op het punt om de nieuwe verordening vast te stellen. Sint Anthonis (de raad beslist maandag 17 december) wil op 12 procent geurgehinderden of minder uitkomen. "Dat gaat niet lukken met het nieuwe beleid", zegt Verbruggen. "Mill (de raad beslist daar morgenavond over red.) haalt dat ook niet. Boxmeer deels. Van Cuijk en Grave weet ik het nog niet." Gelderlander 12 december 2007.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?