zaterdag, december 08, 2007

 

Grondstofpiek- en Vlinderdasmodel

Figuur 1. Oliepiekmodel (bron: http://www.cato-projects.org/ArLivre/PeakOil.htm )

In het plaatje hierboven staat de zogenaamde "Olie Piek" uitgebeeld. Voor dat de piek bereikt is, is er nog steeds en toename van de productie capaciteit. Wat betreft olie zitten we nu op 85 miljoen vaten per dag. Dit kan nog stijgen naar ongeveer 110 miljoen vaten per dag. Dit punt wordt naar verwachting over ongeveer 5 a 10 jaar bereikt. In de aanloop naar de piek beginnen grondstof prijzen langzaam te stijgen. We merken dat nu bijvoorbeeld aan de prijs per vat die de afgelopen paar jaren met 400% gestegen is. Wat er met de prijs gebeurd nadat de piek gepasseerd is laat zich raden. Vergelijkbare patronen zijn er voor andere grondstoffen die eindig zijn bijvoorbeeld goud, koper maar ook een meststof als fosfaat. Komt tijd komt raad luidt het spreekwoord en dat zal ook nu het geval zijn. Door het stijgen van de grondstofprijzen worden alternatieven zoals zonne-energie, blue-energy, windenergie, raffinage van biomassa en afvalmining rendabel. Voor de overheid ligt er een belangrijke taak om deze overgang soepel te laten verlopen.
Figuur 2. Vlinderdasmodel

In de aanloop naar de piek, als de bestaande grondstofprijzen nog relatief goedkoop zijn, is het voor het bedrijfsleven niet rendabel om te investeren in alternatieven. De maatschappij heeft er groot belang bij dat dat wel gebeurd. Want zouden we wachten tot het breakevenpunt bereikt is dan laten we kostbare tijd verloren gaan. Om ontwikkelingen te stimuleren kent de overheid stimuleringsmaatregelen. Bijvoorbeeld de MEP (Milieukwaliteits Electriciteits Productie) van de afgelopen jaren en SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) voor de komende jaren. Door bedrijven te stimuleren aan de slag te gaan wordt de zogenaamde 'leercurve' naar voren gehaald en zal het breakeven punt van de alternatieve technologie naar voren gehaald worden.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?