zaterdag, december 15, 2007

 

Week 50

Maandag
Een echtpaar in Volkel wil een gastenverblijf in hun voormalige boerderij maken. We bespreken mogelijkheden en kansen. Volgens het huidige bestemmingsplan is een gastenverblijf niet toegestaan. Ze moeten nog een paar jaar geduld hebben totdat het bestemmingsplan aan het nieuwe beleid aangepast is. Tijd die ze gaan benutten om zich goed te orienteren.

Met een ondernemer bespreek ik de toekomst van energie voorziening. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de eerste brandstofcel voor huishoudelijk gebruik. Zo werd de eerste brandstofcel, waar de stofzuiger van de president van Amerika op werkte, blijkbaar ooit in Cuijk gebouwd. De knowhow werd vervolgens aan General Electric verkocht. De nieuwe uitdaging is om thuis waterstof te produceren doormiddel van een kleine unit die op zonne-energie werkt. De waterstof kan vervolgens onder hogedruk opgeslagen worden of nog beter met CO2 uit de lucht naar methanol omgezet worden. De methanol kan gebruikt worden om via een brandstofcel weer stroom op te wekken gedurende tijden dat de zonnecellen geen stroom leveren of als er veel stoom nodig is. De methanol kan ook gebruikt worden om de woning te verwarmen middels een warmtepomp en aardwarmte en als brandstof in de auto en de laptop. Wordt er meer methanol gemaakt dan je zelf nodig hebt dan kan deze verkocht worden. Zover zal het overigens niet komen want een computer die de regie heeft over het systeem zal voortijdig 'besloten' hebben om de electriciteit uit de zonnecellen rechtreeks op het net te zetten of gedurende piekbelasting van het net methanol om te zetten in electriciteit en deze tegen betaling op het net te zetten. De energie leverende woning is dan een feit. U krijgt dan van uw energiemaatschappij geen rekening meer maar een betaling. Daar staat tegenover dat de huisinstallatie aanzienlijk duurder wordt.

Motorcross. In Nia Domo te Boekel komen vertegenwoordigers van de gemeente Veghel. Uden, Boekel en Landerd bij elkaar voor een overleg met vertegenwoordigers van de motorcrossverenigingen uit deze gemeenten. Deze samenwerkende gemeenten werken aan de ontwikkeling van een centraal oefenterrein voor geluidssport ter hoogte van de Ferm-O-Feed fabriek aan de middenpeelweg. Uit het overleg blijkt dat de toekomst van de verenigingen staat of valt bij het organiseren van enkele locale wedstrijden per jaar. Als dat mogelijk blijft dan is het inrichten van een centraal oeffenterrein voor de verenigingen bespreekbaar. Het streven is dat de overheid gaat proberen de inrichtingskosten voor haar rekening te nemen. Het doel is dat daarna de verenigingen de exploitatiekosten dragen. Daarvoor moeten dan wel voldoende economischedragers ontwikkeld worden. Het streekhuis begeleid de verenigingen bij het maken van een exploitatieplan. Daarbij wordt samengewerkt met Motorsport Organisatie Nederland (MON) waarvan het hoofdkantoor in cuijk staat. De betrokken verenigingen zijn lid van de MON.

Dindag
Overleg met vertegenwoordigers van een vrachtwagen/bus importeur. Omdat diesel in de nabije toekomst te duur wordt werken fabrikanten van vrachtwagens aan de ontwikkeling van gasmotoren. In eerste instantie op aardgas maar met als streven naar biogas over te schakelen. We bespreken de mogelijkheden van de productie van groengas (biogas ontdaan van CO2 en andere ongewenste stoffen) in het kader van het project Groene Raffinaderij. Tevens bespreken we de mogelijkheden van een test met Greentec Oil bij een van de klanten van de importeur. Deze plantaardige smeerolie hoeft niet meer ververst te worden en de smering is beter waardoor er op brandstof bespaard wordt dit aldus de fabrikant van de olie. Besparingen tot 10% zouden mogelijk moeten zijn. De importeur geeft aan dat een besparing van 2% ook al spectaculair zou zijn. Bij een van zijn klanten zou dat een besparing zijn van 6000,- euro per week op de brandstof kosten. We spreken af dat er een vervolg bijeenkomst komt waarbij we proberen een veldtest te organiseren met een aantal vrachtwagens.

Woensdag
Overleg met een aantal supermarktondernemers. We bespreken de mogelijkheden om de fietspendelboot in de vaart te houden. We bedenken een aktie. Als er volodoende supermarktondernemers gaan meedoen dan is er een goede kans dat de fietspendelboot voor de regio behouden blijft.

Donderdag
Bespreking positionpaper Groene Raffinaderij. In het positionpaper wordt een doorkijk gegeven wat de mogelijkheden zijn van mestverwerking, bioraffinage en afvalmining. Het document is gebaseerd op de visie van experts van Universiteit Wageningen en de TU/e. Op dit moment geven enkele onafhankelijke experts hun commentaar op het resultaat. Op 15 februari wordt het resultaat openbaar gemaakt.

Overleg met enkele ondernemers. Samen werken we aan de ontwikkeling van een streekmerk. Het streekmerk moet de drager worden van een serie streekproducten.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?