zaterdag, december 22, 2007

 

Week 51

Maandag
Met een aantal personen heb ik gesproken over de mogelijkheden van een streekrekening "Groot Peel & Maas". Een streekrekening is een spaarrekening zoals iedere andere met dat verschil dat de financiële instelling die de rekening beheert een premie betaald aan een streekfonds. In het Groene Woud zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Het is een goed systeem om goede projecten die de leefbaarheid van het platteland bevorderen een financieel duwtje in de rug te geven als dat gewenst is. Vandaag ben ik op bezoek bij Imagro in Ottersum. Ze hebben ervaring met deze innovatieve stimuleringsmethode.

Bijeenkomst van MIC te Sint Hubert. Het doel is dat veehouders de krachten bundellen en gezamelijk ongeveer 200.000 ton mest gaan verwerken. In de afgelopen week is er een cooperatie opgericht en deze avond wordenbelangstellende veehouders hierover geïnformeerd.

Dinsdag
Streekmanagersoverleg

Donderdag
Voorbereiding van het eerste de starterscafe bijeenkomst die eind januari gehouden wordt. Het betreft een samenwerkingsverband van De Gelderlander het project Nieuwe Economische Dragers (Zaakversneller) en het streekhuis.

Reconstructiecommissie vergadering

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?