zaterdag, januari 05, 2008

 

Boerderijenstichting Noord Brabant


De drie organisaties in Brabant die zich inzetten voor het behoud van historische boerderijen gaan samen in een nieuwe Boerderijenstichting Noord-Brabant. Het gaat om het Platform Behoud de Brabantse Boerderij, de Commissie Boerderijzorg van Brabants Heem en de Boerderijenstichting Noord-Brabant.
Ook zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt met overheden en reconstructiecommissies en is een cursus voor eigenaren van boerderijen opgezet. Dit allemaal met als doel boerderijen te behouden of verantwoord te restaureren. Omroepbrabant 4 januari 2008.


In de loop van 2007 heeft het streekhuis Peel & Maas contact gezocht met het monumenten
huis Brabant/Boerderijstichting Noord-Brabant, Pantein wonen en Rabobank Land van Cuijk Noord Limburg. Doel is na te gaan of het mogelijk is een Boerderijfonds te starten. Beleggers kunnen een aandeel kopen in het fonds. Met het belegde bedrag worden monumentale boerderijen gekocht die een nieuwe functie krijgen en verpacht worden aan innovatieve ondernemers met een goed bedrijfsplan om de boerderij te exploiteren. Het rendement op het geinvesteerde vermogen komt uit de pachtvergoeding en de eventuele waardevermeerdering van het vastgoed.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?