woensdag, januari 23, 2008

 

Bureaucratie bedreigt reconstructie

Veel boeren stoppen met agrarisch natuurbeheer vanwege bureaucratie

Boeren en natuurbeheerders hebben de afgelopen drie jaar 7,6 miljoen aan subsidie die zij ontvingen van het ministerie van LNV voor agrarisch natuurbeheer moeten terugbetalen. Daarbovenop kregen ze 2 miljoen euro aan boetes opgelegd omdat ze bijvoorbeeld niet voldoende verschillende planten op hun grasland hadden. Dat valt op te maken uit cijfers die de Dienst Regelingen van LNV heeft vrijgegeven. Voor veel boeren is het reden om met agrarisch natuurbeheer te stoppen. Tussen 2000 en 2006 blijkt eenderde van de boeren te zijn gestopt met agrarisch natuurbeheer. Het Gelders Landschap doet ook geen beroep meer op gelden uit het Programma Beheer.

De organisatie vond de administratieve romslomp en de controle en bezwaarprocedures te omslachtig. Bij Dienst Regelingen zijn 70 mensen betrokken bij het uitkeren van de circa 100 miljoen euro aan subsidiegelden voor natuur- en landschapsbeheer. Er wordt door 14.000 boeren en 2.400 natuurbeheerders een beroep op de regelingen gedaan. De uitvoeringsinstantie heeft tussen 2000 en 2006 in totaal 5.000 keer een sanctie opgelegd. Meestal werd de subsidie stopgezet maar in 500 gevallen moesten boeren en natuurbeheerders de subsidie met terugwerkende kracht terugbetalen met daarbovenop een boete. Volgens Jan Huizing, directeur uitvoering van de Dienst Regelingen is de organisatie daarbij nog soepel met de regels omgegaan.

Hij erkent wel dat de regels zo gedetailleerd zijn beschreven dat ze vaak niet meer uitvoerbaar zijn. Omdat boeren opbrengsten van hun grond missen als ze kiezen voor agrarisch natuurbeheer is het stopzetten van de vergoeding of het terugbetalen daarvan een hard gelag. Vaak valt hen niet eens veel te verwijten, maar heeft de natuur zich bijvoorbeeld niet in voldoende mate ontwikkeld. Ook worden er vaak administratieve fouten gemaakt. Daarbij is meestal geen opzet in het spel, maar het heeft vooral te maken met onlogische voorschriften.bron: NRC, 19/01/08

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?