woensdag, januari 16, 2008

 

Dassenzone Cuijk

'Boomteelt dassenzone toestaan'

Het dagelijks bestuur van de provincie Brabant vindt dat boomteelt in een dassencorridor mogelijk moet zijn.

Gedeputeerde Staten (GS) schrijven dat in een brief aan de gemeente Cuijk. Op 26 april 2007 heeft de Cuijkse raad een voorlopige zone vastgesteld die tot dassencorridor moet worden bestempeld. Daarin moeten dassen zich zonder belemmeringen kunnen verplaatsen. Uitbreiding van de boomteelt zou, volgens een advies van de Dienst Landelijk Gebied, in die corridor verboden moeten worden. Volgens GS gaat zo'n verbod veel te ver. Met telers in het gebied zijn ook afspraken te maken over het grondgebruik, aldus GS. De provincie is zeker niet van plan schade te vergoeden aan kwekers die zich benadeeld voelen. Gelderlander 15 januari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?