donderdag, januari 24, 2008

 

Geld voor dorpen

30 miljoen voor dorpen in Brabant

Dorpen en kleine kernen krijgen de komende drie jaar samen dertig miljoen euro van de provincie.

Het geld is bedoeld voor grote en kleine projecten die de leefbaarheid en samenhang van de dorpen ten goede komen. De provincie bekijkt nog op basis van welke criteria het geld verdeeld wordt. De regels daarvoor worden op dit moment uitgewerkt. Een deel van het geld is bestemd voor ideeën die bewoners bedachten in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen (idops). Een groot aantal plaatsen in deze regio, zoals Sterksel, Neerkant, Vlierden, Someren-Heide, Hooge Mierde en Lage Mierde, diverse kernen van Cranendonck, Bergeijk en Oirschot, heeft zo'n plan opgesteld of is daar nog mee bezig. Bewoners zijn tijdens dorpsbijeenkomsten uitgenodigd problemen aan te kaarten, maar vooral ook om zelf met oplossingen te komen. Deze avonden werden met name in kleine kernen als Gastel en Sterksel druk bezocht.

Thema's waar veel dorpelingen zich zorgen over maken, variëren van tekorten aan starters- en seniorenwoningen tot overlast van hondenpoep en slecht onderhouden speelveldjes.Nu komt er dus financiële steun van de provincie voor ideeën om dergelijke problemen op korte termijn op te lossen. Een woordvoerder van de provincie: "Deelname en betrokkenheid van bewoners is daarbij belangrijk. We willen niet alleen geld steken in de stenen, maar ook in het cement." Het geld komt uit de provinciale pot Perspectiefrijk Brabant, waar negentig miljoen in zit. Negen miljoen daarvan is bestemd voor stadswijken. De rest van het budget gaat naar projecten op het gebied van zorg, ict, cultuurhistorie, bereikbaarheid van stad en platteland, sport, nieuwe woonvormen en jeugd en gezin. Eindhovensdagblad 24 januari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?