vrijdag, januari 11, 2008

 

Gemeentes krijgen meer ontwikkel ruimte

Ik denk dat de gemeente – en dus eigenlijk initiatiefnemers voor concrete ruimtelijke ontwikkelingen, dus ook burgers – de grote winnaar van dit nieuwe systeem is. Op dit moment moet een gemeente haar bestemmingsplannen afstemmen op het streekplan van de provincie en eventueel ook nog met de daarachterliggende PKB’s. Het streekplan is net als de PKB een breed en gemengd document, dat visionaire, beleidsmatige én kaderstellende teksten bevat. Net als het rijk zal de provincie in het nieuwe systeem duidelijk onderscheid moeten maken en eventuele kaders veel preciezer moeten omschrijven. Op die manier wordt het voor de gemeente duidelijker waar zij écht rekening mee moet houden en waar zij ‘slechts’ kennis van kan nemen. Aangezien structuurvisies formeel alleen de opsteller ervan bindt, hoeft de gemeente strikt juridisch genomen zich weinig aan te trekken van de structuurvisies van anderen.

Lees het hele verhaal:
http://ruimteforum.vrom.nl/index.cfm?vid=DD2E743E-C09F-296A-619B72C30000CE62&containerid=537415FF-C09F-296A-61DB669427684C99&objectid=632EF9B9-1438-5103-71DE3864AB6ED975&displaymethod=displaydefault

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?