dinsdag, januari 22, 2008

 

LOG Boekel

Boekel 'laakt' rol BMF

De gemeente Boekel vindt het een kwalijke zaak dat de Brabantse Milieu Federatie (BMF) zitting heeft in de stuurgroep Ceres en daarnaast, door in beroep te gaan, diezelfde Ceressusidie in gevaar brengt.

Wethouder Peter Ketelaars noemt dit 'laakbaar'.De gemeente Boekel heeft een subsidie van 1,6 miljoen euro toegekend gekregen uit het europees Ceres-programma voor het project 'Ontsluiting LOG's in Boekel. Die dreigt zij mis te lopen als het hele project niet voor 31 december afgerond is. Volgens Ketelaars is het raar dat de stuurgroep Ceres, waarin ook de BMF vertegenwoordigd is, eerst volmondig 'ja' zegt tegen het reconstructieplan en vervolgens in beroep gaat tegen de kap van honderden bomen die hiervoor nodig is. Brabantsdagblad 2 januari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?