maandag, januari 21, 2008

 

Nieuwe WRO

'Kans ongewenste bouwprojecten groeit na invoering nieuwe wet'

De kans op ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd zijn met het beleid van de provincie Noord-Brabant neemt toe, als de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening per 1 juli in werking treedt.

Dat komt omdat Gedeputeerde Staten (GS) op dat moment hun goedkeuringsbevoegdheid van bestemmingsplannen verliezen en het streekplan wordt vervangen door de juridisch zwakkere structuurvisie, terwijl er nog geen nieuwe beschermende regels voorhanden zijn. Deze boodschap verkondigde hoogleraar bestuursrecht en lid van de Raad van State Peter van Buuren gistermiddag in het provinciehuis waar hij zijn visie gaf op de nieuwe wet tijdens een bijeenkomst met Statenleden, gemeentebestuurders, rijksambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.Verschillende Statenleden reageerden na afloop verontrust op Van Buurens waarneming over de overgangsperiode naar de nieuwe wet die een paar jaar kan duren. "Een wethouder die zich na 1 juli niets aantrekt van provinciale beleidsregels heeft minder kans om tegen de lamp te lopen of om te worden teruggefloten door GS dan nu. Belangengroepen en burgers die daartegen in het geweer komen, dreigen het af te leggen bij de rechter omdat deze regels niet bindend zijn", betoogde hij. Deze situatie is volgens de hoogkeraar alleen te voorkomen als GS de 'ondeugende wethouder' achteraf terugfluit door hun beleidsregels via een zogeheten reactieve aanwijzing te handhaven. "Maar dat kun je natuurlijk niet steeds doen." Gedeputeerde Paul Rüpp (ruimtelijke ontwikkeling) verklaarde dat de Brabantse bestuurscultuur een intensief gebruik van deze bevoegdheid niet toelaat. "Alleen in ernstige gevallen zullen wij een aanwijzing geven." Volgens Rüpp houden zijn ambtenaren na 1 juli zicht op gemeentelijke plannen waarin vooraf het nodige is bij te sturen. Dit najaar wil hij een politieke discussie starten over welke ruimtelijke belangen de provincie nog wil gaan. Pas daarna kan volgens Rüpp worden bepaald welke regels geschikt zijn voor een provinciale verordening die gemeenten voorschrijft hoe zij hun bestemmingsplannen moeten inrichten. Zo'n verordening is volgens Van Buuren het juridisch sterkste middel dat de provincie kan inzetten. "Maar niemand weet nog hoe dat precies moet." De politiek is verdeeld of een verordening voor natuurbescherming en bedrijventerreinen een goed middel is. Brabantsdagblad 19 januari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?