zaterdag, januari 12, 2008

 

Week 2

Maandag
Met iemand van ROC de Leijgraaf bespreek ik de voortgang van het project Rest-O-Super. Ze willen graag weten wanneer de pilot van start gaat. Dit is weer nodig om de inzet van studenten te kunnen plannen.

Dinsdag
30 januari wordt het eerste Starters Cafe gehouden in samenwerking met De Gelderlander en ROC de Leijgraaf. Met een locale ondernemer, met een media bedrijf, bespreek ik de mogelijkheden om de bijeenkomsten op video vast te leggen en via Internet te publiceren.

Jaargesprek met wethouder Blokland en ambtenaar Peter Broekmans van de gemeente Cuijk. Aan de hand van mijn jaarverslag 2007 bespreken we de resultaten van 2007 en kijken we vooruit naar 2008.

Woensdag
Eerste werkoverleg met de studenten van de NHTV Breda die zich het komende half jaar gaan richten op het stimuleren van economische dragers t.b.v. wind- en watermolens in het gebied Meijerij, Maas & Meijerij en Peel & Maas.. De afgelopen maand hebben de acht studenten die in een team werken ieder een eigen deelproject geformuleerd waar ze aan gaan werken. Daarnaast werken ze samen aan een koepelproject.

Donderdag
Een ondernemer werkt aan ambitieus plan om zijn huidige tuincentrum met een zorgtak te verbreden. Mei 2007 was er een bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en zorginstelling aanwezig waren en het plan gepresenteerd werd. Het enthousiasme onder de aanwezigen was groot. De gemeenten gaat de wensen van de ondernemer, waar dit aansluit bij de visie van de gemeente, verwerken in het nieuwe op te stellen bestemmingsplan. Om niet jaren te moeten wachten bespreek ik met de ondernemer welke beperkte activiteiten hij nu reeds kan starten binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan.

Vrijdag
In een eerder overleg met de IVN afdeling van Cuijk heb ik met ze afgesproken dat ze een lijst maken met projecten die we in het kader van de reconstructie op zouden kunnen pakken. Ze zijn maar liefst tot ruim tien projecten gekomen. Deze ochtend bespreken we met welk project we het beste het eerst aan de slag kunnen gaan.

De afgelopen weken heb ik contact gehad met supermarktondernemers in de regio met als doel een actie op poten te zetten om de inkomsten van de Fietspendelboot te verhogen. Dat is nodig om deze aantrekkelijke toeristische attractie voor de regio te behouden. Met supermarkt ondernemer Piet Verbeeten en de eigenaar van de boot Huub Niessen bespreek ik de stand van zaken. Het doel is dat de Fietspendelboot zowel als de ondernemers voordeel bij de aktie hebben.

Een boomkweker zit pal tegen een natte natuurparel. Boomkwekers gebruiken bestrijdingsmiddelen en het grondwater stroomt van de kwekerij naar de natuurparel. De ondernemer gaat op de locatie fors investeren door een loods te bouwen en over enkele jaren een woonhuis. Hij maakte zich zorgen of hij in de toekomst niet moet gaan verplaatsen. Vanuit het streekhuis hebben we daarom contact gezocht met de gemeente de provincie en het waterschap. Voor het waterschap aanleiding voor een locatieanalyse. Het resultaat is dat men geen problemen ziet dat het bedrijf zich op deze locatie verder ontwikkelt. Ik breng de ondernemer van het resultaat op de hoogte.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?