zaterdag, januari 19, 2008

 

Week 3

Maandag
Met een aantal ondernemers spreek ik over het stimuleren van huisverkoop. Het zijn grotere bedrijven die producten telen zoals tomaten, komkommers, asperges en paddestoelen. Consumenten zien de voordelen van aankoop van producten van locale ondernemers. De producten zijn verser en dus lekkerder en gezonder en men stimuleert de locale economie.

Met een medewerker van supermarktketen Jan Linders bespreek ik de ambitie van een aantal ondernemers om tot een streekmerk te komen. Er zijn nogal wat randvoorwaarden maar als daar aan voldaan kan worden dan is Jan Linders bereid om met de ondernemers mee te denken en ze te adviseren tot een goed concept te komen. Een vervolg overleg met de locale ondernemers en medewerkers van Jan Linders wordt gepland.

Met uitgeverij De Winter uit Uden onderzoek ik de mogelijkheden om streekcommunicatie te stimuleren. ideeën zijn een streekmagazine of streekkrant maar ook streekTV, streekwebsite of combinaties behoren tot het aandachtsgebied. Met een aantal organisaties zijn oriënterende gesprekken gepland. Deze middag is er een overleg met de directievoorzitter van Pantein.

Dinsdag
Een ondernemer heeft een plan om cultuur en natuur te verbinden. Het plan heeft wel ruimtelijke consequenties die volgens het huidige bestemmingsplan niet toelaatbaar zijn. We bespreken welke elementen uit het plan volgens het huidige bestemmingsplan reeds toegestaan zijn. Het idee is om daar dit voorjaar mee te starten. De overige wensen worden aan de gemeente kenbaar gemaakt met het verzoek om er bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan, als dat mogelijk is, rekening mee te houden.

Woensdag
Molenproject overleg met de studenten van de NHTV.

Donderdag
Projectvolumeoverleg in het provinciehuis. De beschikbare budgetten voor de reconstructie en het aantal projecten wat uitgevoerd kan worden is enorm. Dat vergt een zorgvuldige afstemming. De uitvoering van de reconstructie komt nu op stoom. Daardoor zijn steeds meer mensen betrokken bij uitvoering. Het gevaar dreigt dat er onvoldoende nieuwe projecten gestart worden. Met een aantal mensen bespreken we de mogelijkheden om de continuïteit van uitvoering en dus ook het besteden van beschikbare budgetten te waarborgen.

Inspiratiebijeenkomst Duitslijntje. Het Duitslijntje project kent naast ecologische doelstellingen sociaal-economische doelstellingen. Voor ondernemers, verenigingen en organisaties wordt het een 'trein' waar ze bij kunnen aanhaken. De bijeenkomst heeft als doel nieuwe ideeën en samenwerking te stimuleren. Op korte termijn komt er een projectleider waar de initiatiefnemers een beroep op kunnen doen om plannen en ideeën te realiseren.

Vrijdag
Overleg met wethouder Jos Janssen over het positionpaper Groene Raffinaderij.

Overleg PIO stuurgroep InDorp. Het project Vitale Regio gaat, zo ziet het ernaar uit, spoedig van start. De basis is een breed debat over de toekomst van de regio met de bewoners. Het resultaat is een Roadmap (routekaart) voor de komende twintigjaren om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en doelen te realiseren.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?