zaterdag, januari 26, 2008

 

Week 4

Maandag
Een onderneemster heeft medio 2007 een verzoek bij de gemeente ingediend met het verzoek om met B&B te mogen beginnen. De reactie van de gemeente was dat ze geen beslissing kunnen nemen omdat er een nieuwe geurwet op komst is. December 2007 kan ze een antwoord van de gemeente verwachten. De tussentijd benut ze om zelf het inpandig gastenverblijf in te richten. In januari heeft ze van de gemeente nog geen reactie ontvangen. Ze wil weten wat het risico is als ze, vooruitlopend op de beslissing van de gemeente, al vast gasten ontvangt.

Dinsdag
Met een aantal mensen bespreek ik de mogelijkheden van een streekrekening. Een streekrekening is een voorbeeld van themasparen. Door te sparen op een bepaalde rekening kunnen bedrijven maar ook particulieren een initiatief financieel steunen.

Woensdag
Bijeenkomst van Onderneemsterskrans Land van Cuijk. We treffen voorbereidingen voor het project "Kunst op het Platteland" wat dit voorjaar van start gaat.

Donderdag
laatste werkgroep bijenkomst van het position paper Groene raffinage Oost-Brabant.

Vrijdag
Een ondernemer twijfelt of hij zijn bedrijf moet verplaatsen naar een LOG of dat hij beter op de plaats waar hij nu zit kan blijven en zijn bedrijf moet verbreden met bijvoorbeeld een zorg taak. Hij gebruikt mij als klankbord.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?