zaterdag, maart 01, 2008

 

LOG Veghel

Veghel gaat veehouderijen 'camoufleren'

Het gemeentebestuur van Veghel gaat een plan uitwerken voor nieuwe groensingels in de verschillende landbouwontwikkelingsgebieden binnen de gemeente.Met deze groenstroken wil het college van B. en W. de grote agrarische bedrijven, die zich in deze gebieden kunnen vestigen, zo veel mogelijk aan het zicht onttrekken. Zo zouden er rijen bomen en struiken moeten komen parallel aan de N279, ter hoogte van het landbouwontwikkelingsgebied tussen Keldonk en Boerdonk. Ook in het gebied Jekschotse Heide bij Zijtaart zouden groensingels moeten worden aangelegd. Volgens wethouder Jan Kerkhof moeten de ondernemers die er een bedrijf willen vestigen zelf ook nog een erfbeplantingsplan opstellen met gebiedseigen bomen om de opstallen zo veel mogelijk te 'camoufleren'. Brabantsdagblad 1 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?