zaterdag, maart 08, 2008

 

Maasheggen krijgen opknapbeurt


Gebied bij Beugen en Oeffelt kloppend hart Maasheggengebied

Het gebied langs de Maas tussen Beugen en Oeffelt moet de parel en het kloppend hart van het Maasheggengebied worden.De Dienst Landelijk gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan de slag met 'het landschap in verval'. In totaal 1953 hectare grond langs de Maas moet een oppepper krijgen. Het gaat om een 15 kilometer lange strook van Sint-Agatha tot Maashees, met een gemiddelde breedte van 1,3 kilometer. - Het Maasheggengebied is een duizenden jaren oud cultuurlandschap met karakteristieke natuurlijke heggen. Vroeger vormde dit een aaneengesloten gebied, maar bebouwing, ruilverkaveling en de opkomst van het prikkeldraad hebben veel teniet gedaan. De laatste jaren is er echter een kentering te zien. Bij de overheid is het besef gegroeid dat het landschap behouden en, beter nog, hersteld moet worden. Veel plannen zijn er al over geschreven, maar DLG lijkt er nu samen met de gemeenten Cuijk en Boxmeer werk van te maken.
Aan het eind van dit jaar staat vast welke projecten precies uitgevoerd worden en wat die gaan kosten. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er een 'historisch monument' wordt aangelegd in het natuurgebied bij Beugen en Oeffelt. Met de traditionele vlechtheggen om het vee in de wei te houden (boeren vlochten van jonge boompjes, takken en doornstruiken heggen), met het herstel van beken, maar ook met fiets- en wandelpaden. En met informatieborden voor de recreant, zodat die ook leert over de cultuurhistorische waarde. "We willen mensen inzicht geven in hoe het er vroeger uit heeft gezien", zegt Nicole Pakker, projectleider Maasheggen van DLG.Grond moet worden verworven, kavels worden geruild. Toch heeft ze er vertrouwen in dat het plan slaagt. "Grondeigenaren hebben hun grond nu niet altijd op de beste plek liggen. Als je die grond verkoopt of ruilt, kun je daar allebei van profiteren."De toekomstplannen zijn te zien tijdens het NK Maasheggenvlechten, zondag bij Beugen. Gelderlander 6 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?