woensdag, mei 14, 2008

 

Archeologie wordt duur


De regelgeving betreffende archeologie is aangescherpt. Gemeenten en ondernemers kunnen daardoor tegen enorme onvoorziene kosten oplopen. Om de kosten te beheersen is het toegestaan beleid te formuleren. Door keuzes te maken en te onderbouwen kan men de kosten die gemaakt moeten worden reduceren. Maakt men als gemeente geen beleid dan is men genoodzaakt om vaker aan de slag te gaan en (hoge) kosten te maken. Hieronder staan de ervaringen in de gemeente Gemert-Bakel. Een collega van mij die hier gemeente vertegenwoordigers alles over kan vertellen is Patrick Melenhorst tel 0485-338354.


Gemert-Bakel veel geld kwijt aan archeologie

De vorig jaar ingevoerde Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) kost de gemeente Gemert-Bakel handenvol extra geld.Volgens wethouder Harrie Verkampen is de gemeente alleen al voor nieuwbouwplan Bakel-Zuid ruim vijf ton extra kwijt aan verplicht archeologisch onderzoek. De CDA-wethouder heeft nu Kamerleden benaderd om te kijken of de nieuwe wet op bepaalde punten bijgesteld kan worden. Bovendien wil hij in SRE-verband bekijken hoe de nieuwe wet 'praktisch werkbaar' gemaakt kan worden. Verkampen noemt de gevolgen van de nieuwe wet 'een kwalijke zaak'. "De kern van het probleem is dat de wet te veel door de beroepsgroep zelf is opgesteld en daardoor niet bepaald objectief te noemen is.

Eigenlijk moet er bij het opstellen van zo'n wet nuchter naar de materie gekeken worden. Archeologie is zeker belangrijk, dat ontken ik niet, maar er zijn meer zaken belangrijk."Een extra nadeel van de aangescherpte regelgeving is volgens Verkampen dat er bij grotere archeologische opgravingen Europees aanbesteed moet worden. "En daarvoor alleen al staat een formele wachttijd van acht weken. Plannen liggen zo een half jaar langer stil dan voorheen. Dat kost geld en levert bovendien frustratie op: in Bakel-Zuid willen bijvoorbeeld de starters vooruit, maar de procedures lopen nog steeds."Verkampen vindt de nieuwe wet grotendeels overbodig, omdat 'het vroeger ook goed ging'. "Kijk bijvoorbeeld naar de opgravingen op de plek waar nu het politiebureau staat.

Daar is toen door deskundigen én amateurs op vakkundige wijze onderzoek gedaan."Verkampen wordt naar eigen zeggen 'behoorlijk moe van al die nieuwe regels'. "De overheid heeft de mond vol van regeldruk verminderen, maar keer op keer duikt er een nieuwe wet op waarmee het tegendeel bewezen wordt. Dat zou eens op moeten houden." Eindhovensdagblad 9 mei 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?