dinsdag, mei 20, 2008

 

Beeldenstorm2025

Start Beeldenstorm 2025

Het Platform Integraal Overleg (PIO) start 2 juli het interactieve project Beeldenstorm 2025. Het plan moet oplossingen bieden voor problemen als afname van bevolkingsgroei in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Partijen die samenwerken binnen het PIO zijn acht gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, industriële kringen en de Kamer van Koophandel. Beeldenstorm 2025 bestaat uit betrokken burgers, specialisten op verschillende terreinen, planlogen en stedebouwkundigen en moet begin volgend jaar vorm hebben gekregen. Dan moet er een uitvoeringsprogramma op verschillende terreinen liggen. Belangstellenden die mee willen denken kunnen zich vanaf 3 mei inschrijven via http://www.beeldenstorm2025.nl/ Gelderlander 20 mei 2008.

Het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg beschikken over een rijke historie en een mooie omgeving. Toch heeft het gebied geen duidelijke identiteit en kampt het gebied met een aantal problemen, zoals de afname van de bevolkingsomvang, achterblijvende banengroei en de concurrentie van stedelijke concentraties in de omgeving. Voor gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is dit een reden om actie te ondernemen. In samenwerking met de twee provincies wordt op speelse wijze een plan opgesteld voor het gebied. Het proces gaat op 2 juli op interactieve wijze van start. Belangstellenden kunnen meedenken over de toekomst van hun omgeving en zich inschrijven vanaf 23 mei tot 18 juni via www.beeldenstorm2025.nl De partijen die samenwerken in het Platform Integraal Overleg (PIO), bestaande uit de acht gemeenten, de onderwijsinstellingen, zorginstellingen, corporaties, de industriële kringen en de Kamers van Koophandel, praten al enige tijd over de ontwikkelingen in de regio en vinden dat het tijd wordt om plannen te maken. Er wordt daarom een atelier (werkgroep) samengesteld. De wervingscampagne start daarvoor deze week op www.beeldenstorm2025.nl. Het atelier wordt gevormd door vernieuwende denkers uit de regio (zowel de burger als specialisten, als planologen of stedenbouwkundigen) die creatieve ideeën hebben over de leefomgeving en een bijdrage willen leveren aan de vormgeving van de toekomst van de regio om zo mee te werken aan het eindresultaat. Dit project dat als Beeldenstorm2025 de lucht in gaat, duurt tot begin volgend jaar en wordt door ateliermeester Steven Slabbers geregisseerd. Het Platform Integraal Overleg (PIO) start samen met de bewoners van de streek, en met de jeugd in het bijzonder, een breed en beeldend debat over de toekomst van de regio (tot 2025). Om jongeren te betrekken bij het project worden ‘futurerooms’ georganiseerd met de betrokken onderwijsinstellingen. Zo kunnen jongeren meedenken over de toekomst van hun eigen regio, een beeld vormen en een bijdrage leveren aan de Beeldenstorm 2025! Het doel van het project is de behoeften en de kansen van de regio beter in beeld te krijgen. Tevens beoogt het project de betrokkenheid van mensen en partijen in het gebied te vergroten. Daarnaast verkent het project de mogelijkheden van de ontwikkeling van een samenhangende eenheid in het gebied. Tot slot wil het atelier uiteindelijk een ruimtelijk plan opstellen dat de basis vormt voor een uitvoeringsprogramma op de verschillende deelterreinen. Samen sterk, samen op weg naar het beeld van 2025 in het Land van Cuijk en Noord-Limburg! Bron: Boxmeers weekblad.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?