dinsdag, mei 20, 2008

 

Grootschalige kavelruil Graspeel

In het gemeentehuis van Landerd is vrijdagochtend de elfde kavelruilovereenkomst getekend. Twintig grondeigenaren in het gebied Graspeel tussen de gemeente Landerd, Uden en Mill-Sint Hubert hebben getekend. In totaal is er ongeveer 45 hectare van eigenaar geruild. De kavelruil betekent niet alleen een verbetering voor de agrariërs, maar is ook gunstig voor de Ecologische Verbindingszones in het gebied. Burgemeester Doorn tekende namens de gemeente Landerd.

Het Uitvoeringsplatform Graspeel bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Landerd, ZLTO, Natuur en Milieu, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en Dienst Landelijk Gebied. Op dit moment voert het platform diverse projecten uit in het buitengebied van de Landerd. De landbouwkundige structuur wordt verbeterd, wijstgronden hersteld en ecologische verbindingszones en poelen worden aangelegd De kavelruil heeft alls doel de gronden voor de Ecologische Verbindingszone Graspeelloop-Melkpad en Ecologische Verbindingszone Graspeelloop vrij te krijgen. Voor beide zones mag het resultaat er wezen. De gemeente Landerd kan dankzij de kavelruil overgaan tot de inrichting van de Graspeelloop-Melkpad over een lengte van circa 1,5 kilometer. Ook het waterschap Aa en Maas kan van start met de herinrichting van de Graspeelloop over een lengte van circa 4 kilometer. Het gebied wordt nog groener en natuurlijker dan het nu is.

Zo wordt het voor bijvoorbeeld de das en diverse amfibieënsoorten gemakkelijker om van het éne naar het andere natuurgebied te komen. "Het heeft heel veel energie gekost om alle 20 eigenaren zover te krijgen", aldus kavelruilcoördinator Van Rooij, "maar het resultaat mag er zeker wezen". De kavelruil levert een grote verbetering op in de verkaveling van een aantal agrariërs. Graspeel is onderdeel van de reconstructie. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is verbetering van de natuur, landschap en milieu samen met verbeteringen op sociaal en economisch vlak. Dit betekent werken aan leefbaarheid van dorpen en kernen op het platteland.

Bron: Kliknieuws 19 mei 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?