woensdag, mei 14, 2008

 

Hoeve Baerlo keldonk


Restauratie Hoeve Baerlo te Keldonk bijna gereed

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de restauratie van de boerderij aan de morgenstraat 9 te Keldonk. Het gereed komen van het nieuwe dak is daarbij een belangrijke maar ook opvallende mijlpaal. Graag staan we stil bij deze voortgang op vrijdag 25 mei a.s.. Aan het einde van de middag zal wethouder Kerkhof, namens het college van B&W, een bezoek brengen aan de boerderij. De restauratie is immers mede mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Veghel en de subsidie van de Provincie Noord-Brabant in kader van Schatten van Brabant.

De bezichtiging
Om 16:00 uur wordt wethouder Kerkhof verwacht. Waarna Ingrid van Berlo, namens de familie van Berlo, iets zal vertellen over de historie van de boerderij. Wethouder Kerkhof zal het monumentenbeleid van de gemeente Veghel nader toelichten met name t.a.v de vitaliteit in het landelijk gebied. Vervolgens zal wethouder Kerkhof samen met Martien van Berlo de gevelsteen onthullen. Martien van Berlo, vooraanstaand lid van heemkundekring Erthepe, speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar de historie van de boerderij en de familiegeschiedenis.

De historie
Sinds 1728 wordt de boerderij door de familie van Berlo beheerd. Echter, de boerderij kent een veel langere geschiedenis en was in de Middeleeuwen eigendom van de Zusters van Orthen uit ’s-Hertogenbosch. In de loop der tijd zijn er verschillende aanpassingen gedaan, zoals de bouw van een nieuw voorhuis in 1925. Het achterhuis, het oudste deel van de boerderij, dateert volgens kaartmateriaal uit het einde van de 18e eeuw. De houten kapconstructie bevat balken die nóg ouder zijn (ook toen kende men recycling). Tijdens de restauratie is bovendien meer duidelijkheid verkregen omtrent de bouwhistorie, wat ook tijdens de bezichtiging getoond wordt.
De toekomst
Het toekomstplan betreft de omschakeling naar een boerderij met recreatieve nevenactiviteiten voor een levensvatbaar toekomst perspectief. De boerderij kan dienen als startpunt voor recreatie in de gemeente. Men kan er wandelen, fietsen, paardrijden of kanoën. Het in te richten bezoekerscentrum op de boerderij geeft informatie over de verschillende routes en vertelt het verhaal over de boerderij, het landschap en de natuur. Bij het bezoekerscentrum hoort ook een boerderijterras. Met deze kleinschalige activiteiten voorzien we in een behoefte zodat Veghel niet alleen een aantrekkelijke gemeente is om te werken maar ook om te wonen.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?