donderdag, mei 08, 2008

 

LOG Boxmeer

Minder stank LOG Boxmeer

De grenzen voor geuroverlast in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in de gemeente Boxmeer moeten strakker worden gesteld dan tot nog toe het plan was.Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Dat houdt in dat intensieve veehouderijen in de LOG's Haps-Rijkevoort, Overloons Vlak en Maarsven zich straks moeten houden aan een geurnorm van 14 odeur in plaats van de eerder voorgestelde 20 odeur. Dit betekent, aldus het college, dat op deze manier voorkomen wordt dat er 'situaties kunnen ontstaan van een ernstige geurhinder'. Daar staat tegenover dat veehouders nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zouden hebben. Zij zullen wel meer geurbeperkende maatregelen moeten nemen. Gelderlander 8 mei 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?