zondag, mei 11, 2008

 

Week 19

Dinsdag
Een voormalig melkvee bedrijf wordt bewoond door burgers. De boerderij is inmiddels gerestaureerd. Er rust nog een agrarische bestemming op het bedrijf. Een optie is om een nieuwe aardappelopslagloods te bouwen. Maar de voorkeur gaat uit naar een recreatieve invulling bijvoorbeeld een gastenverblijf. Ik adviseer de ondernemer de gemeente om een principe uitspraak te vragen en te vragen of ze medewerking willen verlenen. Als het antwoord positief is dan kan geprobeerd worden om in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied rekening te houden met de wensen van de bewoners. Over enkele jaren kunnen ze dan hun plannen mogelijk realiseren.

Woensdag
Gesprek met een mogelijke kandidaat ondernemer voor een Rest-O-Super.

Overleg met enkele bewoners in Vianen met als onderwerp de beoogde locatie voor een Rest-O-Super.

Donderdag
Een viertal recreatie ondernemers, die kort bij elkaar wonen, willen meer met elkaar gaan samenwerken. Met de ondernemers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn wat ze zelf kunnen doen en wat de gemeente en het streekhuis voor ze kan betekenen.

Overleg met Karel van Soest, burgemeester van de gemeente Boxmeer. We bespreken de kansen en mogelijkheden van het project Vitale Regio.

In het verleden zijn een aantal boerenbedrijven een minicamping gestart als neventak. Omdat er geen opvolger was werd de agrarische tak op zeker moment gestopt. De minicamping werd dan nog een aantal jaren in stand gehouden. Dit wordt dan door de gemeente op prijs gesteld en dus gedoogd. Wordt de boerderij vervolgens aan een burger verkocht dan wordt het wat problematischer. Omdat de gemeente zelf de minicamping meestal graag wil handhaven wordt hier een mouw aan gepast. Echter de nieuwe bewoners hebben veelal nieuwe plannen om de locatie nog aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het bestemmingsplan laat dat echter niet toe. In het kader van de reconstructie werken alle gemeenten aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Dat is een ideale kans dit soort wensen van bewoners mee te nemen. Het is dan wel zaak dat de bewoners de wensen goed kenbaar maken middels een bedrijfsplan. Een goede start is een oriƫnterend overleg tussen de verantwoordelijke wethouder en de ondernemer om vast te stellen wat wenselijk is en wat niet. Met name de omvang van de activiteit is dan een punt van orde. Aan kleinschalige activiteiten kan gemakkelijker medewerking verleend worden.

Vrijdag
Overleg met de dorpsraad van Sint Agatha. N.a.v. het eerder opgestelde dorpsontwikkelingsplan werken ze aan een plan waarbij gedacht wordt aan enkele seniorenwoningen en starterswoningen dit in combinatie met een gemeenschappelijke multifunctionele ruimte en een oplossing voor het ruimtegebrek van de lagere school. Om tot een goede integrale aanpak te komen zijn een paar ontwikkelaars gevraagd hun visie op de mogelijkheden weer te geven.

Een burger in de rand van een dorp wil graag een theetuin starten. De gemeente heeft bij monde van de wethouder laten weten het idee positief te willen benaderen. Het huidige bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden. Het is dus zaak om de wens voor de theetuin kenbaar te maken zodat de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan hier rekening mee kan houden. Dit zal enkele jaren gaan duren. Als de gemeente medewerking wil verlenen dat er sneller gestart wordt is een gedoogbeschikking een optie. Dit is een besluit om in een bepaald geval, onder voorwaarden, tijdelijk af te zien van de uitoefening van een handhavingbevoegdheid.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?