woensdag, oktober 29, 2008

 

LOG Sint Anthonis

Vaart achter verplaatsen bedrijven Sint Anthonis

De gemeente Sint Anthonis trekt 100.000 euro uit om meer vaart te kunnen zetten achter het verplaatsen van intensieve veehouderijen naar landbouwontwikkelingsgebieden (log's). Op dit moment hebben drie bedrijvende stap naar een van de vijf log's in Sint Anthonis gemaakt.
In totaal komen een kleine twintig bedrijven in aanmerking voor plaatsing in een log. Een vijftiental veehouders (varkens- en pluimveehouders en een enkele nertsenhouder) hebben ook belangstelling om hun bedrijf naar een log over te hevelen. "Door personeelsgebrek kunnen we ze daar onvoldoende bij helpen", zegt wethouder Pierre Bos. "Met het geld huren we extra personeel in dat zich specifiek met het verplaatsen van bedrijven moet zullen gaan bemoeien." Gelderlander 29 oktober 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?