vrijdag, oktober 31, 2008

 

Regionaal crossterrein

'Doorgaan met opzet regionaal crosscircuit'

De vier gemeenten die een regionaal motorcrosscircuit willen realiseren bij Odiliapeel, moeten daarmee doorgaan. De opzet heeft de instemming van de gemeenteraad van Landerd.
Het plan is ontwikkeld door de gemeenten Landerd, Uden, Veghel en Boekel. Twee weken geleden werd het tijdens een informatie­avond in Odiliapeel bekendge­maakt aan omwonenden van het terrein aan de Volkelseweg en de Middenpeelweg. Dat stuk ligt in Landerd. Op die bijeenkomst uit­ten bewoners hun zorgen over de geluidsoverlast, die boven op andere overlast komt waar men in het dorp al mee te maken heeft."We kunnen begrijpen dat men­sen in Odiliapeel dat zeggen", zei raadslid Roel van Schaijk (Progres­sief Landerd), "maar het is wel zo dat we de aanleg van een regionaal crosscircuit altijd hebben onder­steund."

Ook het CDA is voor de ontwikkeling van het regionaal motorcrosscircuit. Volgens de VVD kan het circuit een nieuwe impuls zijn voor de verenigingen die er gebruik van gaan maken. Dat zijn er vijf uit de vier genoemde gemeenten. De fractie Zeelands Welzijn vindt wel dat die verenigingen erop moeten worden aangesproken dat ze het wildcrossen door hun leden aan banden leggen. Extra controles die de politie de laatste tijd uitvoert, hebben succes, zei burgemeester Doorn.Op de bijeenkomst in Odiliapeel zei een vertegenwoordiger van de ZLTO Uden dat de boerenbond tegen het regionale circuit is. Het 12 hectare grote circuit komt op grond die bestemd was als land­bouwontwikkelingsgebied. De afdeling Landerd is wel voorstander van het circuit mits dat niet ten koste gaat van de bedrijfsverplaatsingen. "Wij moeten als ZLTO ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen", aldus een zegsman van de lokale boeren. Gelderlander 31 oktober 2008.





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?