woensdag, februari 18, 2009

 

Dorpsraad Sint Agatha actief

Op advies van het streekhuis Peel & Maas neemt de dorpsraad van Sint Agatha zelf het initiatief om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren. En dat was niet tegen dovemans oren.

Sint Agatha kent veel actieve verenigingen maar die hebben vaak geen eigen accommodatie of goede voorzieningen. De dorpsraad wil nu op een unieke manier zelf aan de slag om een multifunctionele voorziening te realiseren.

Dorpsraadleden Willy Thijssen en Marco Rose sloegen vorig jaar de handen ineen toen bleek dat het parochiehuis verbouwd wordt. “Veel verenigingen maakten sinds mensenheugenis gebruik van dat parochiehuis. Toen bleek dat we daar straks niet meer structureel terecht kunnen - en de school behoefte bleek te hebben aan een extra lokaal - hebben we het dorpsontwikkelingsplan van 2005 opgepakt. Reeds toen stond een multifunctionele voorziening in de top drie van wensen. Maar die plannen bleven liggen omdat er toen geen urgentie was”, legt Thijssen uit. Maar die urgentie is er nu wel.

“We hebben met een aantal dorpsgenoten, Mooiland, Pantein en de gemeente Cuijk de handen ineen geslagen om tot realisatie van die voorziening te komen en een werkgroep gevormd. We hebben toen besloten om zelf samen aan het werk te gaan. Op anderen wachten duurt altijd lang en op deze manier hebben we de regie zelf in handen. Bovendien hebben we de mensen in huis die dit ook kunnen.”

Thijssen schreef een plan van aanpak en zette een haalbaarheidsonderzoek op. Dat onderzoek werd afgelopen maandag aan alle verenigingen gepresenteerd. “Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen: de locatie een programma van eisen de kosten en hoe kunnen die gefinancierd worden de exploitatie en een voorstel voor toekomstig beheer. Als in maart ook de bewoners geïnformeerd zijn, weten we of we verder gaan of stoppen.” De combinatie van buitensport met cultuur, muziek, onderwijs, welzijn, zorg en Buiten Schoolse Opvang is uniek. Zo ook het feit dat de dorpsraad het hele plan zelf opgepakt heeft. "Zoveel mogelijk functies in één gebouw betekent meer en intensiever gebruik van ruimten, een hogere bezetting en dat is goedkoper. Op dit moment lijkt het ook allemaal bij elkaar te passen, maar zonder gemeente en vrijwilligers lukt het niet.” Cuijksweekblad 16 februari 2009.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?