donderdag, februari 26, 2009

 

Effect megastal op gezondheid

Onderzoek naar gezondheidsrisico's van megastallen vooral in Brabant

Er komt een algemeen onderzoek in Nederland naar de gezondheidseffecten van intenseieve veehouderij op omwonenden. Op drie plaatsen in Oost-Brabant komt onderzoek naar het risico van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden. Gemert en Boekel horen daar zeker bij. Een voorstel hiertoe gaat volgende week naar het ministerie van VWS en is afkomstig van vier gezaghebbende instanties op het gebied van volksgezondheid en milieuhygiƫne.
"Wij meten de blootstelling aan fijnstof en bacteriĆ«n daarin bij traditionele veehouderijen en bij moderne nieuwe megabedrijven. Tegelijkertijd doen wij bij huisartsenpraktijken in de betreffende gemeenten onderzoek naar gezondheidsklachten die te maken hebben met luchtvervuiling" , vat Henk Jans van de GGD in Brabant het voorstel samen.Jans gaat er vanuit dat het twaalf maanden durende onderzoek er komt, al verwacht hij nog wel discussie over de verdeling van de kosten die een half miljoen euro belopen. Het provinciebestuur van Brabant heeft beloofd te willen mee­betalen, mits de ministeries van VWS en LNV de verantwoordelijkheid voor het onderzoek nemen. Een beslissing hierover is voorzien in april." Om een landelijk dekkend beeld te krijgen, willen we ook nog in Gelderland of Noord-Limburg een gebied bij de kop pakken", verklaart Jans.Over het gezondheidsonderzoek loopt een al maandenlange discussie tussen GGD, provincie en rijksoverheid. Die is gevoed door onrust die de kop opstak in met name Boekel, Venhorst en Gemert over de komst van grootschalige intensieve veehouderij in een groot aaneengesloten landbouwontwikkelingsgebied (log) tussen Elsendorp en Venhorst. Dit is in Europa het gebied waar de hoogste uitstoot van ammoniak uit dierlijke mest is gemeten. Het stinkt hier dus meer dan waar ook. Brabantsdagblad 26 februari 2009.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?