maandag, februari 09, 2009

 

Maasheggen Boxmeer-Cuijk

Website voor Integraal Gebiedsprogramma Maasheggen

Het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Maasheggen heeft sinds begin februari een eigen website. De site houdt betrokkenen van het project, zoals grondeigenaren, grondgebruikers, omwonenden of andere geïnteresseerden op de hoogte van de plannen voor het gebied. Ook informatie over subsidiemogelijkheden is op de site te vinden. Ook worden bezoekers met ideeën en suggesties opgeroepen om via de website contact op te nemen met de werkgroep.

De Maasheggen liggen in de uiterwaarden van de Maas. Als een parelsnoer slingeren ze langs de rivier, van Cuijk en Oeffelt in het noorden via Boxmeer tot aan Maashees in het zuiden. Het is een uniek gebied omdat er nog veel oeroude heggen bewaard zijn gebleven. Het Integraal Gebiedsprogramma Maasheggen is opgezet om de cultuurhistorische, agrarische, ecologische, recreatieve en hydrologische waarden van dit prachtige gebied te behouden en te versterken.

De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever voor IGP Maasheggen. De werkgroep IGP Maasheggen is opdrachtnemer. In de werkgroep zijn diverse partijen uit het gebied vertegenwoordigd. Dienst Landelijk Gebied (DLG) is de coördinator en begeleider van het project en zal een groot deel van de werkzaamheden uitvoeren.Meer informatie is te vinden op http://www.gehegdaanmaasheggen.nl/

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?