dinsdag, februari 24, 2009

 

Vlagheide

Komst theehuis bijna een feit

De uitvoering van twee projecten in de buurt van de voormalige vuilstort De Vlagheide in Schijndel komt een flinke stap dichterbij. Maandag worden in het gemeentehuis van Schijndel de realisatieovereenkomsten ondertekend voor de eendenkooi en de theeschenkerij.
De ontwikkeling van de eendenkooi is een initiatief van Gerard Gloudemans uit Eerde. Hij wil aan de Vlagheide, op twee hectare maïsgrond, zo'n kooi realiseren. Het plan past binnen de recreatieve doelstellingen van het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide en omgeving.
De eendenkooi wordt straks gebruikt voor het geven van lessen over deze oude jachtmethode. De theeschenkerij komt uit de koker van Jan Gloudemans, ook uit Eerde. Die wil zijn varkensbedrijf met tweehonderd zeugen verruilen voor een klein landgoed met een theeschenkerij De ontwikkeling van de schenkerij wordt gecombineerd met de aanleg van kleinschalige landschapselementen en fietsenverhuur.

Daarmee sluit ook dit initiatief goed aan op de uitgangspunten van het masterplan. De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel trekken samen op in de herinrichting van het gebied rond de voormalige vuilstort Vlagheide en de aanwezige voormalige MOB-complexen van defensie in Schijndel.

Het gebied rond Eerde moet meer mogelijkheden voor recreatie krijgen. Daarnaast worden de ecologische verbindingszones Beeksche Waterloop en Biezenloop ingericht. De Vlagheide moet uiteindelijk een recreatieve poort vormen naar het nabijgelegen Groene Woud. Dat is het natuurgebied tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Brabantsdagblad 24 februari 2009.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?