vrijdag, maart 13, 2009

 

Duits Lijntje Ondernemerscafe

Inspirerende ideeën opdoen tijdensDuits Lijntje Ondernemerscafé

Ooit reden er treinen. Nu is het een broedplaats geworden van allerlei initiatieven op het gebied van ecologie, cultuurhistorie en recreatie. Het Duits Lijntje, dat loopt van Boxtel naar Gennep, is zo een bron van inspiratie geworden voor ondernemers en organisaties met bijzondere ideeën.
Op dinsdag 31 maart aanstaande worden tijdens het Duits Lijntje Ondernemerscafé plannen uitgewisseld en gelijktijdig de kansen voor samenwerking onderzocht. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Het Duits Lijntje was ooit een unieke spoorverbinding tussen Oost en West. De spoorlijn is in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS). In 1950 werd het tracé voor personenvervoer gesloten, in 2004 stopte de NS met het vervoer van goederen via het Duits Lijntje. Sindsdien wordt er nagedacht en gesproken over andere mogelijkheden om de bijzondere kenmerken van het gebied onder de aandacht te brengen. In de tien Brabantse en Limburgse gemeenten, waardoor het Duits Lijntje loopt, worden plannen bedacht om de ecologische, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied te versterken.Op dinsdag 31 maart worden al die ideeën samengebracht in het Duits Lijntje Ondernemerscafé. Ondernemers en organisaties worden van harte uitgenodigd om (nieuwe) inspiratie op te doen tijdens de bijeenkomst in De Wissel, Stationsstraat 41 in Mill. Om 20.00 uur heet Carel van Genugten, voorzitter van de stuurgroep Duits Lijntje, de aanwezigen welkom. Hij geeft inzicht in de kansen, die zich voordoen en als het ware voor het grijpen liggen. Vervolgens gaan de aanwezigen in gesprek met elkaar over hun ideeën en plannen.
Aanmelden voor het Duits Lijntje Ondernemerscafé kan via de website www.rmb.nl Er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar, dus schrijf direct in.Meer informatie over het project Duits Lijntje is te vinden op de website van het Regionaal Milieu bedrijf: www.rmb.nl

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Het project Duits Lijntje maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?