woensdag, april 22, 2009

 

Maasheggen

'Vervang prikkeldraad door Maasheggen'

Natuurorganisaties willen in het Maasheggengebied omheiningen als prikkeldraad vervangen door nieuwe maasheggen. Leg in Brabant energielandschappen aan waar zonne-, water- en windenergie wordt opgewekt, rust veestallen uit met zonnepanelen en plant er hoge en robuuste hagen omheen, hou rekening met de vormgeving van veebedrijven en saneer verrommelde landschappen.Dit en nog veel meer moet er gebeuren om het landelijk gebied in Brabant te redden. Onder de noemer landschapsoffensief hebben Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Particulier Grondbezit en de Brabantse Milieufederatie (BMF) hun zorgen hierover en oplossingen bij de provincie aangegeven. "In het Land van Cuijk moet bijvoorbeeld het Maasheggengebied beter worden beschermd", zegt een BMF-woordvoerder. "Er mogen geen heggen meer verdwijnen.

En onnatuurlijke afrasteringen rond landbouwgrond in dat gebied moeten door nieuwe Maasheggen worden vervangen. Zo kun je grootschalige landbouw in een kleinschalig natuurgebied inpassen."Tevens moeten er veel meer windmolens in Brabant komen, zo vinden de vijf. "Bijvoorbeeld langs de snelwegen", zegt de BMF-woorvoerder. "Er moeten alternatieven komen voor fossiele brandstoffen die opraken en schadelijk zijn. Langs bijvoorbeeld de Middenpeelweg is wat de BMF betreft ruimte voor windmolens, evenals bij verschillende veebedrijven. Op de aanschaf van zonnecollectoren zou structureel subsidie moeten zitten. Net zoals in Duitsland waar ze al veel verder met duurzame energie zijn. De provincie moet bij dit alles het voortouw nemen. Gedeputeerde Paul Rüpp heeft al positief op de visie gereageerd."Geld voor het 'offensief' hoeft volgens de vijf geen probleem te zijn. Een deel van de Essent-gelden (Brabant wil de Essentaandelen verkopen wat 2,3 miljard euro oplevert) kan worden gebruikt. Gelderlander 22 april 2009.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?