zondag, april 12, 2009

 

Victoriaklef


Openluchttheater Victoriaklef Overloon

Het Overloons Toneel (HOT), de Fanfare Vriendenkring en het museum Liberty Park in Overloon hebben de handen ineen geslagen om het al honderd (!) jaar oude openluchttheater nieuw leven in te blazen. De aanleiding hiervoor was de succesvolle opvoering in 2007 van de negen voorstellingen van De Storm in het theater. Dit toneelstuk van Shakespeare werd in een coproductie van HOT en Vriendenkring enthousiast door het publiek ontvangen. Daarna dreigde het weer even stil te worden rond het theater.

De bedoeling is nu om geleidelijk aan het theater aan de moderne eisen van deze tijd aan te passen met behoud van het oorspronkelijke natuurlijke karakter. Het doel op korte termijn is om vanaf zomer 2010 aan inwoners en bezoekers van het Land van Cuijk een interessant zomerprogramma te bieden. Om dit goed voor te bereiden is in april 2009 de stichting Openluchttheater Victoriaklef Overloon opgericht. De naam Victoriaklef verwijst naar de naam waaronder het theater al in de twintiger jaren van de vorige eeuw bekend stond.
Voor wat voor uitvoeringen is de Victoriaklef geschikt? Door de natuurlijke omgeving is het een bijzonder podium voor toneel. Maar door de fraaie ruimtelijke akoestiek leent het zich ook voor concerten. En met wat simpele aanpassingen, zoals een houten podium, kan ook gedacht worden aan dansvoorstellingen en andere podiumkunsten. Kortom, een theater met grote mogelijkheden.

In het stichtingsbestuur zitten Theo Klaassen (voorzitter), Pierre Houben (penningmeester) en Erik van den Dungen (secretaris). Omdat het theater zich richt op het hele Land van Cuijk komen er nog twee bestuursleden vanuit andere culturele organisaties uit de regio. De activiteiten van het bestuur richten zich op het technisch en organisatorisch speelklaar maken van het theater enerzijds en op de programmering van het eerste zomerseizoen in 2010 anderzijds.

Het adres van de Stichting Openluchttheater Victoriaklef Overloon is Museumpark 1, 5825 AM in Overloon. Email: info@victoriaklef.nl

http://www.victoriaklef.nl/

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?