maandag, december 07, 2009

 

Landerd vraagt om advies

GGD: Meer onderzoek nodig naar gezondheid

Er is meer onderzoek nodig om te kunnen stellen dat er wel of geen schadelijke effecten zullen optreden voor de volksgezondheid als gevolg van de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en het landbouwontwikkelingsgebied (log) in het bijzonder.
Dat stelt Henk Jans van GGD bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid.Het college van de gemeente Landerd heeft hem in een brief verzocht een 'richtinggevend schriftelijk advies' te geven waarin hij stelt dat er voorlopig geen redenen bestaan om te veronderstellen dat die schadelijke effecten voor de volksgezondheid op kunnen treden. Jans heeft de brief nog niet in zijn bezit, maar lijkt niet van zins de gemeente Landerd daarin tegemoet te komen. "Er is bijvoorbeeld een Duits onderzoek naar de gezondheidsrisico's bij intensieve veehouderijen en die kwamen uit op meer gezondheidsklachten, naarmate de afstand tussen de bedrijven en omwonenden kleiner wordt. Maar dat onderzoek roept ook weer vele vragen op. We moeten nu zelf in een groter gebied onderzoeken of er daadwerkelijk meer klachten worden geregistreerd bij huisartsen en of die verband houden met de uitstoot van veehouderijen." Gelderlander 5 december 2009.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?