vrijdag, december 18, 2009

 

LOG Boekel

Boekel gaat over LOG's weer naar de provincie

Boekel gaat begin volgend jaar opnieuw met de provincie praten over de exploitatie van de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in de gemeente.
De gemeenteraad vindt het belachelijk dat de provincie zich financieel wil terugtrekken omdat Boekel eerder dit jaar besloot dat er maximaal vier nieuwe bedrijven mogen komen. "Wij hoeven dit niet te pikken. De provincie moet juist blij zijn met de coöperatieve manier waarop Boekel zich bij de LOG's tot dusver heeft opgesteld", zei Henri Willems van de fractie Gemeenschapsbelang Venhorst gisteravond tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Antoinette Heunks-Van Uden (DOP) sprak van een 'idiote brief' van de provincie waarin Boekel gestraft wordt terwijl er eigenlijk sprake zou moeten zijn van 'beloning'. Diverse fracties waren verder gepikeerd over het feit dat de brief van de provincie over deze kwestie in november bij de laatste commissievergadering niet op tafel lag terwijl hij al lang op het gemeentehuis binnen was en alle fracties benieuwd waren naar de opstelling van de provincie.

Een interne fout, bekenden wethouder Peter Ketelaars en burgemeester Pierre Bos. Van kwade opzet was volgens de twee in elk geval geen sprake. Omdat er nog zo veel onzeker is over de toekomst van de LOG's en de financiële haalbaarheid besloot het college om het raadsvoorstel omtrent de exploitatie naar de vergadering van februari door te schuiven. Dan is er, na het gesprek met de gedeputeerde -begin januari- hopelijk meer duidelijk over de financiën en de rol die de provincie wil en kan spelen. Volgens Jan van Duijnhoven (Boekels Welzijn) moet er hoe dan ook goed naar de exploitatie gekeken worden want volgens hem 'rammelt het collegestuk aan alle kanten'. "Deze grondprijs kan nooit", zei hij. Brabantsdagblad 18 december 2009.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?