woensdag, februari 03, 2010

 

Bedrijfsverplaatsing Gassel

De verplaatsing van een enorme pluimveehouderij binnen Gassel is nog geen gelopen koers. De Raad van State heeft hier voorlopig een stokje voor gestoken, omdat er procedurefouten zijn gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben ten onrechte een besluit goedgekeurd van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave, waar Gassel onder valt. De Raad van State heeft dit bepaald in een zaak die was aangespannen door de Milieuvereniging Land van Cuijk.Pluimveehouder Classens wil zijn bedrijf verhuizen van de Torenstraat naar de Heihoekseweg. De milieubeweging en een aantal omwonenden zijn hierop tegen, zij zijn bang voor aantasting van landschappelijke en archeologische waarden. Ook zouden B en W van Grave de gemeenteraad te laat hebben ingelicht over het besluit om het licht voor Classens op groen te zetten. Gelderlander februari 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?