vrijdag, februari 26, 2010

 

Eind goed al goed

hallo Twan,

lang niets gehoord van ons, maar ik wilde even wachten tot alles geregeld zou zijn.. we hebben het namelijk allemaal helemaal voor elkaar! Een milieuvergunning voor 54 honden/dag, de mensen mogen de honden op het perceel brengen, bestemmingsplan is aangepast (we staan vermeld onder hondenuitlaatplaats) en we mogen 80m2 bebouwing neerzetten!! wie had dat kunnen denken? Wij een aantal jaren geleden in ieder geval niet... we willen je nogmaals heel erg bedanken voor je inzet, zonder jou zouden we dit niet bereikt hebben! Bloed, zweet en tranen, maar het is het allemaal waard geweest! Zodra we de officiele opening hebben, ontvang je hier zeker een uitnodiging voor, we hopen dat je ons bedrijf dan weer wilt komen bewonderen. groetjes Anuska en Isabelle

Hondenuitlaatservice d'n Uutloathttp://www.hetbestevoorjehond.nl/

Naschrift:
Volgens het beleid van de provincie hoort een hondenopvang in het stedelijke gebied en is dus in het buitengebied niet gewenst. Vanwege het feit dat de gemeente er van overtuigd was dat de hondenopvang in het buitengebied beter op zijn plaats was en vanwege de vasthoudendheid van het Boxmeerse college en haar ambtenaren en overleg met provinciale ambtenaren kon deze aanvraag met een goed resultaat afgesloten worden (TG).

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?