dinsdag, februari 16, 2010

 

Streven naar efficienter bedrijf

Van der Heijden heeft nu 6800 varkens, verspreid over 21 stallen op vier locaties. ‘Maar dat is niet meer te doen, elke keer die stal in en uit.’ In 2003 heeft hij de papierwinkel in gang gezet om alle stallen samen te voegen tot één moderne stal voor vijfduizend varkens. ‘Hopelijk staat die er midden 2010, eindelijk.
Het hele verhaal, klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?