zaterdag, maart 06, 2010

 

Protest milieuvereniging

'Verklaar Geurverordening Mill ongeldig'

Milieuvereniging Land van Cuijk wil dat de Raad van State de Geurverordening van de gemeente Mill en Sint Hubert ongeldig verklaard. 'De verordening is in strijd met het reconstructieplan', zei Wim Verbruggen van de milieuclub bij de Raad van State in Den Haag.
'Volgens het reconstructieplan moet het aantal mensen dat stankoverlast ondervindt afnemen maar door het toepassen van de geurverordening neemt het aantal stankgehinderden binnen de gemeente juist toe'. Omdat burgers niet naar de Raad van State kunnen tegen een gemeenteraadsverordening greep Land van Cuijk een milieuvergunning aan die de gemeente onlangs heeft gegeven aan een kippenmester aan de Krommedijk in Mill.

Die mag fors uitbreiden waardoor ook de stank toeneemt, zo erkent Mill. De milieuvereniging wil deze vergunning van tafel samen met de toegepaste Geurverordening.Het gemeentebestuur zegt dat voor het buitengebied nu eenmaal een soepelere stanknorm geldt dan voor kernen. De stallen staan 500 meter van de kern Mill waar de stanknorm ruimer is. De milieuvereniging vindt verder dat Mill en Sint Hubert enkele lintbebouwingen en een camping in het buitengebied tot bebouwde kom had moeten bestempelen. Daar zou dan een strengere geurnorm gelden die uitbreiding van veehouderijen tegenhoudt. Uitspraak binnen zes weken. Gelderlander 5 maart 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?