dinsdag, maart 02, 2010

 

Provincie stelt eisen aan ontwikkeling LOG's

Tonnen aan subsidies voor dorpsplannen

De provincie Brabant stopt in totaal 1.650.000 euro aan subsidie in dorpsplannen voor Wanroij (1 miljoen euro) en Westerbeek (650.000 euro). Maar wel met de voorwaarde dat de gemeente Sint Anthonis voortvarend aan de slag gaat met de ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden (log's) en ecologische verbindingszones.Voor 1 januari 2012 moeten de uitvoeringsplannen daarvan klaar zijn en er dient al met de uitvoering te zijn begonnen. In Wanroij wordt de miljoen euro verdeelt over elf plannen, zoals aanpassing van de sporthal, nieuwe speelvoorzieningen en openbaar groen. De totale kosten van de Wanroijse planne bedragen 2,3 miljoen euro. In Westerbeek wordt de 6,5 ton van de provincie gestoken in herinrichting van onder meer het Peelplein en de Stevensstraat. Peelplein in Westerbeek. Gelderlander 2 maart 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?