zondag, maart 21, 2010

 

Reconstructie is meer dan je denkt


Voorbeeld van een moderne grote stal. Een moderne stal is dier en milieu vriendelijker dan oude traditionele kleine stallen. Voor iedere grote stal worden 5 a 10 kleine stallen gesaneerd die voor veel overlast zorgden omdat ze kort bij een natuurgebied lagen of kort tegen een bebouwingsconcentratie. In het kader van de reconstructie zijn er in Nederland de laatste jaren ruim 4000 stallen gesaneerd en afgebroken. In Brabant waren dat er 1557. Hiervoor zijn enkele honderden grote moderne stallen terug geplaatst die aan nieuwe strengere eisen voldoen. Deze grote bedrijven zijn op locaties gebouwd waar ze minder overlast veroorzaken.
-
Brabanders houden van het platteland.

De afwisseling van boerderijen, beken en natuurgebieden zorgt voor een aantrekkelijk landschap. Om het platteland ook in de toekomst leefbaar te houden vindt onder regie van de provincie een reconstructie plaats.

Het Brabantse platteland wordt vitaler, mooier en schoner. Dat gebeurt in negen gebieden. Gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties voeren tussen 2005 en 2016 honderden projecten uit. Er komt bijvoorbeeld meer ruimte voor natuur, beken krijgen hun vroegere kronkels terug en boerderijen en kassen die nu dicht bij natuur of dorpen liggen, worden verplaatst. Andere projecten zijn gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. Door de uitbreiding van de recreatieve voorzieningen krijgen stads- en dorpsbewoners meer mogelijkheden om van het platteland te genieten.

Lees verder

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?