vrijdag, juli 09, 2010

 

Bernheze nieuwe partner As-50

De gemeenteraad van Bernheze heeft donderdag besloten als volwaardig partner aan te sluiten bij het samenwerkingsverband As-50. De gemeenten Oss, Uden en Veghel zien dat als kans voor verdere samenwerking in de regio As-50.

Oss, Uden en Veghel zijn drie jaar geleden gestart met de samenwerking As-50. Het doel van de samenwerking is het woon-, werk- en leefklimaat in de regio versterken. Afgelopen jaar hebben zij een visie opgesteld die is uitgewerkt in negen thema's. Bernheze is uitgenodigd om te participeren bij de samenwerking omdat alle thema’s in meer of mindere mate ook voor haar van toepassing zijn. Met de aansluiting onderschrijft Bernheze de visie die eerder is vastgesteld. In de visie van de As-50 staat de verwevenheid van stad en platteland als een belangrijk identiteitskenmerk genoemd.

Slagkracht
In de As-50 willen Oss, Uden, Veghel - en nu dus ook Bernheze- als regio initiatieven ontplooien die bijdragen aan de slagkracht en identiteit van de regio op cultureel, sociaal en economisch terrein. Binnenkort gaan zij concrete stappen zetten met het vaststellen van het projectenboek. Daarin zijn de negen thema’s verder uitgewerkt. Het gaat om landbouw, Maashorst, arbeidsmarkt&scholing, logistiek, bedrijventerreinen, wonen&voorzieningen, cultuur, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en welzijn & zorgstructuren. Op deze onderwerpen zoeken de vier gemeenten elkaar op, maar worden ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijs uitgenodigd om samen te werken. Kliknieuws 9 juli 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?