zaterdag, juli 31, 2010

 

Brabant Solar

Informatiebijeenkomst zonnepanelen 21 oktober 15.00 uur te Cuijk

Vorig jaar kwamen op initiatief van het streekhuis een aantal ondernemers bij elkaar die belangstelling hadden voor zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg op donderdag 21 oktober a.s. te Cuijk. Er worden drie sprekers uitgenodigd. Een ervaringsdeskundige die de stap naar zonnepanelen al gemaakt heeft en over zijn bevindingen verteld. Een onafhankelijk adviseur van een overheids- of kennisinstelling en een leverancier. Ieder vertellen ze over hun ervaring en gaan ze specifiek in op de vraag "Zijn zonnepanelen (al) rendabel zonder subsidie?". Na de presentaties is er volop ruimt voor discussie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Sarah Schendeler door een email te sturen naar sschendeler@rmb.nl U krijgt dan medio oktober van haar de uitnodiging met programma en routebeschrijving toegestuurd.

Klik hier voor meer informatie.

BrabantSolar is een initiatief van streekhuis Peel&Maas/Maas&Meierij in samenwerking met Agro & Co.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?