woensdag, juli 14, 2010

 

Geld voor natuur

Kleine 2 miljoen euro voor stimulering natuur

Om meer van de natuur te kunnen genieten in Sint Anthonis en Boxmeer stellen provincie, waterschap en gemeenten 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar. Een grondeigenaar die maatregelen wil treffen op zijn grondgebied voor natuur- of landschapsbehoud of versterking ervan maakt aanspraak op een vergoeding afkomstig uit het nieuwe subsidiepotje.

Een boer die bijvoorbeeld een rij knotwilgen langs zijn perceel heeft staan of een poel in zijn weiland heeft liggen kan voor subsidie in aanmerking komen.

Om een en ander in goede banen te leiden wordt binnenkort een veldcoördinator aangesteld. Sint Anthonis en Boxmeer vormen een samenwerkinsgverband met de gemeenten Boekel en Veghel. De 1,9 miljoen moet over de vier deelnemende gemeenten worden verdeeld. Gelderlander 13 juli 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?