zaterdag, juli 31, 2010

 

Gemeenten buitenspel gezet

Gemeenten in verzet tegen schrappen BiO

De gemeenten Uden, Veghel en Bernheze leggen zich niet zonder morren neer bij het opheffen van de regeling Buitengebied in Ontwikkeling (BiO). Ze verwijten de provincie dat deze met het schrappen van BiO de gemeenten buitenspel zet als het gaat om verbetering van het buitengebied. Vraagtekens rond de juridische robuustheid van de regeling zijn reden voor de provincie om BiO te schrappen. Op de achtergrond speelt volgens insiders echter dat de provincie in zijn maag zit met honderden bouwtitels, die op de plank blijven liggen als er niet meer gebruik wordt gemaakt van de regeling Ruimte voor Ruimte. Brabantsdagblad 29 juli 2010.

Ruimte voor ruimte is een provinciale regeling en houdt in dat er voor de sloop van een stal van 1000m2 en het inleveren van de fosfaatrechten 1 huis gebouwd mag worden op een geschikte locatie. Dit stimuleert ondernemers om verrommelde agrarische bouwblokken te saneren. De BiO regeling is een gemeentelijke regeling. De gemeente verleend medewerking om een woning te bouwen in bijvoorbeeld een kernrandzone. Als tegenprestatie ontvangt de gemeente hiervoor een financiƫle bijdrage. Dit bedrag wordt door de gemeente gebruikt voor plattelandsontwikkeling.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?