zaterdag, juli 03, 2010

 

Premediation bespaart kosten

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor zich burgervriendelijk op te stellen door te investeren in goede communicatie. In eerste instantie een kostenpost. In tweede instantie een besparing die in omvang een veelvoud is van de investering. Conflicten kunnen een gemeente namenlijk op hoge kosten jagen. Een stap naar de rechter kost de initiatiefnemer zowel als de gemeente vele duizenden zo niet tienduizenden euro's aan juridische bijstand. Omdat een stap naar de rechter vaak alleen verliezers oplevert adviseren steeds meer rechters een mediation traject met als doel het conflict in overleg op te lossen. Nog veel beter is het om een conflict voor te zijn. Als er een conflict dreigt dan kan een premediator ingeschakeld worden. Door een wens van een initiatiefnemer aan te passen kan de gemeente mogelijk wel medewerking verlenen. Soms zijn er ontwikkel mogelijkheden waarvan de gemeente nog niet op de hoogte is. En als een initiatief beslist niet kan dan zal een premediator de initiatiefnemer uitleggen wat de redenen zijn waardoor de initiatiefnemer begrijpt wat de oorzaak is van de afwijzing. Doorgaans lost dat veel problemen op waardoor conflicten voorkomen worden.

In de begin periode werd ik als streekmanager vaak betrokken als er reeds conflicten waren. Er werd dan een beroep gedaan op mij als mediator. Teleurgestelde burgers namen hiertoe meestal het initiatief. Zoals gezegd. Veel beter is het om problemen te voorkomen. In overleg met de deelnemende gemeenten wordt daarom geprobeerd om de streekmanager sneller in te schakelen om door middel van premediation problemen te voorkomen. Initiatiefnemers ervaren dat als burgervriendelijk en gemeenten kunnen op kosten besparen.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?