woensdag, juli 28, 2010

 

Wabo

Als een initiatiefnemer een plan heeft dat invloed heeft op de omgeving dan kan hij of zij niet zomaar aan de slag. Op dit moment zijn er 26 vergunningen en 1600 formulieren om dit in goede banen te leiden. Voor initiatiefnemers niet zelden een nachtmerrie om alles goed geregeld te krijgen. Dit omdat meerdere bevoegde instanties en loketten bezocht moeten worden die soms tegenstrijdige beslissingen nemen. Om hier een einde aan te maken heeft de overheid de afgelopen jaren aan een nieuwe wet gewerkt die zaken moet stroomlijnen: de Wabo. Met als resultaat i.p.v. alle bestaande vergunningen en formulieren 1 omgevingsvergunning.

Om de gevolgen op een simpele wijze te communiceren heeft de gemeente Steenbergen een aardige strip laten maken. Klik hier voor de strip.

Voor dat de aanvraag ingediend wordt bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente) kan er een afspraak gemaakt worden voor een vooroverleg. Initiatief nemers doen er verstandig aan goed voorbereid aan het vooroverleg te beginnen. Dit voorkomt onnodige vertraging en ergernis. Voor een goede voorbereiding kunt u een beroep doen op de streekmanager in uw regio.

Voorkom onnodige kosten

Vaak stappen initiatiefnemers met een vaag plan naar de gemeente. Ze willen dan weten wat er mogelijk is. Voor een gemeente is dat lastig om aan te geven. Die verwijst dan naar het bestemmingsplan en de structuurvisie. Ook komt het voor dat initiatiefnemers gevraagd worden om documenten aan te leveren die kostbaar zijn. En dat is zonde van het geld als het plan nog niet af is of zelfs niet realiseerbaar is. Initiatiefnemers en gemeenten doen er verstandig aan in een vroeg stadium een beroep te doen op de streekmanger. De eerste stap is meestal het helder krijgen en het aanscherpen van het plan en het idee vastleggen middels een bedrijfsplan. Na deze voorbereiding komt de initiatiefnemer goed ge├»nformeerd aan het gemeente loket en kan er sneller en effici├źnter gewerkt worden. Dit voorkomt onnodige kosten bij zowel de initiatiefnemer als de gemeente.

Vooroverleg kost geld

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?