maandag, september 20, 2010

 

IDOP

Dorpsontwikkelingsplannen zijn succes

De Dorpsontwikkelingsplannen, de zogenoemde Idops, zijn een groot succes. Dit concludeert onderzoeksbureau EIM in een onderzoek dat zij hebben gedaan in opdracht van de provincie. Idop staat voor integrale dorpsontwikkelingsplannen.

Twee jaar na de invoering van de Idops is de leefbaarheid volgens inwoners duidelijk verbeterd. Het gemeentebestuur is door de intensieve samenwerking dichter bij inwoners komen te staan, en in alle plannen is sprake van ruimtelijke en sociale aspecten. Hoewel de Idops relatief ‘jong’ zijn, pas twee jaar, hebben ze volgens EIM een groot effect.

Toekomst
Bij een integraal dorpontwikkelingsplan (IDOP) kijken de bewoners samen met de gemeente naar de toekomst van hun dorp. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Een IDOP bevat een analyse van economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele factoren én daarop gebaseerde concrete acties.

Blij
Gedeputeerde Brigite van Haaften is blij met de uitkomsten van het onderzoek: ”We hebben een beweging in gang gezet, en dat was precies waar het ons om te doen was. Gemeenten betrekken inwoners en organisaties bij het maken van de plannen, waardoor er draagvlak ontstaat in een gemeente, ook voor andere maatregelen van gemeentelijk en provinciaal beleid. Dan maak je plannen die echt werken, die de leefbaarheid niet alleen op papier ten goede komen maar ook daadwerkelijk in de praktijk.”Met name als het gaat om deelname van burgers aan de plannen, scoren de Idops bijzonder goed. ‘Idops zijn echt plannen van onderop. Burgers doen actief mee, voelen zich echt verantwoordelijk en dragen bij aan de voortvarendheid van de werkzaamheden. Zonder de Idop-regeling zou deze beweging niet, of in veel mindere mate, hebben plaatsgevonden”, zo staat in het rapport van EIM te lezen.

In het onderzoeksrapport wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan. “Die nemen we mee in de verdere uitvoering van de Idops”, zegt gedeputeerde Van Haaften.
Lees meer over dorpsontwikkeling


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?