zaterdag, september 18, 2010

 

Muziekkiosk

In een kleine kern ergens in Brabant hebben ze een mooi dorpsplein. De wens van de dorpsraad was om op het plein een muziekkiosk te plaatsen. De wethouder was op de hoogte van deze wens. Op enig moment kwam hem ter oren dat er in een subsidiepotje nog een aardig bedrag zit. Het bedrag was groot genoeg om de muziekkiosk te bouwen. Hij onderzocht de mogelijkheden. Hij kon subsidie krijgen maar dan moest hij wel snel handelen want de betreffende regeling was nog slechts enkele maanden open. Met zijn ambtenaren besprak hij de mogelijkheden. Die wezen erop dat er een bestemmingsplan wijziging nodig was en dat dat miniaal negen maanden zou duren. De subsidie zou daarmee verloren gaan. Tot verrassing van de ambtenaren gaf de wethouder de dorpsraad toestemming om de muziekkiosk te bouwen. Tegelijkertijd werd een procedure opgestart om het bestemmingsplan te wijzigen. Toen de wethouder gevraagd werd wat hem motiveerde zij hij. "Ik realiseer me dat dit niet volgens het boekje gebeurt. Echter ik schat de kans klein dat er een zienswijze ingediend wordt. En mocht dat al gebeuren dan schat ik de kans klein dat de indiener van de zienswijze zijn gelijk krijgt bij rechtbank of raad van state. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn dan is de muziekkiosk illegaal en zullen we hem moeten laten verwijderen. We hebben dan financieel een probleem maar ja soms moet je een gokje durven wagen".

Praktijkverhaal

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?