dinsdag, september 28, 2010

 

Stoppen met veehouderij

Beëindiging Intensieve Veehouderijen (BIV)

Intensieve veehouderijbedrijven in en rond natuurgebieden en dorpskernen die stoppen met hun bedrijf kunnen financiële steun krijgen. Van 1 oktober tot en met 15 november kunnen hiervoor aanvragen worden ingediend.
Het moment hiervoor is gekozen omdat voor boeren in extensiveringsgebieden per 1 oktober een slot op de muur geldt. Een extensiveringsgebied is een gebied waar intensieve veeteelt in principe geweerd wordt en natuur voorrang heeft. Uitbreiden mag een boer met intensieve veehouderij daar niet. Er zijn boeren die overwegen te stoppen met hun bedrijf omdat zij de investeringen die moeten worden gedaan niet kunnen opbrengen. Voor het eerst kunnen ook boeren die in ‘extensiveringsgebied overig’ (rond dorpskernen) gelegen zijn, intekenen op de regeling. Website provincie Brabant.

Voor meer informatie klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?