woensdag, december 22, 2010

 

Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Boxmeer van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2008'.

Het plan maakt onder meer een tentoonstellingsruimte met overdekt terras mogelijk in de buurt van de natte natuurparel 'De Vilt'. Een aantal inwoners van Boxmeer is tegen het plan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor aantasting van een dassenburcht in de buurt van de tentoonstellingsruimte. Ook zijn zij bang voor verkeersoverlast. Bovendien staat provinciaal beleid een tentoonstellingsruimte op die plek niet toe, aldus de inwoners. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, verzoeken de inwoners de Raad van State het plan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 200907772/4) Raad van Staten 22 december 2010.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?