maandag, december 20, 2010

 

Biobased Brabant

Groene Raffinaderij Haps

De SER heeft vanochtend een advies over de biobased economy unaniem vastgesteld: het advies Meer chemie tussen groen en groei. De kansen en dilemma’s van een biobased economy. In het advies roept de SER het kabinet op om stevig in te zetten op een op biomassa gebaseerde economie. Als Nederland nu investeert in de biobased economy, zijn er veel kansen voor economische groei en verduurzaming van de samenleving. De SER pleit ervoor verduurzaming van biomassa wereldwijd te bevorderen, innovatie structureel te stimuleren, te kiezen voor hoogwaardige toepassing van biomassa en werknemers goed voor te bereiden op nieuwe werkwijzen. Voor het hele artikel klik hier.

Een aantal jaren geleden heeft de streekmanager het initiatief genomen een aantal bedrijven bij elkaar te brengen. Met elkaar starte deze bedrijven het project Groene Raffinaderij Haps. Voor meer informatie klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?